Falsafah Korporat

Anda sudah menjadi ahli?

Jadilah ahli kelab
yang menyeronokkan ini
untuk lebih banyak tip
masakan dan aktiviti PERCUMA

hubungi-kami

Apakah Matlamat Kumpulan Ajinomoto

Dengan penemuan umami yang berfungsi sebagai landasan asas, Kumpulan Ajinomoto mempunyai memikul tanggungjawab sebagai pemimpin global dalam penyelidikan dan pembangunan asid amino serta menjalankan perniagaan yang berasaskan budaya pelbagai rantau di seluruh dunia. Kami, Kumpulan Ajinomoto akan terus mengukuhkan lagi teknologi unik kami, dan melalui aktiviti perniagaan kami, kami akan terus menyumbang kepada penyelesaian masalah masyarakat manusia pada abad ke-21.

signature.jpg

takaaki.jpg

Falsafah Kami

Mesej Korporat
Eat Well, Live Well.

piramid_bm_new1.jpg

Prinsip & Polisi Kumpulan Ajinomoto