Falsafah Korporat

Janji Kami

Kumpulan Ajinomoto akan terus menyumbang kepada kesejahteraan manusia, masyarakat dan planet kita dengan "Sains Amino" berdasarkan slogan korporat "Eat Well, Live Well.".

Itu adalah janji kami kepada pelanggan kami. Pengaplikasian kuasa asid amino akan tertumpu kepada usaha kami untuk mencipta hidangan yang lazat, menggalakkan pertumbuhan, perkembangan serta menyokong kesihatan fizikal.

Menerusi produk dan perkhidmatan kami, Kumpulan Ajinomoto akan terus membantu orang ramai, menempuh cabaran baharu setiap hari dengan lebih baik dan melazatkan.

Falsafah Kami

Sejak penubuhan, Kumpulan Ajinomoto sentiasa berusaha untuk menyelesaikan isu-isu sosial menerusi perniagaannya. Dengan meningkatkan nilai ekonomi menerusi penciptaan nilai bersama dengan masyarakat dan komuniti setempat, inisiatif ini telah menyumbang kepada perkembangan kumpulan dan dinamakan sebagai Penciptaan Nilai Bersama oleh Kumpulan Ajinomoto (ASV). Kami telah meletakkan ASV sebagai tunjang utama bagi falsafah korporat seiring dengan usaha kami merealisasikan matlamat tersebut.

Kami akan mencapai aspirasi “Eat Well, Live Well.” dengan melangkaui penyelesaian isu makanan dan kesihatan dengan menyumbang kepada kesejahteraan manusia, masyarakat dan planet dengan "Sains Amino." 

Eat Well, Live Well

 

Penciptaan Nilai Bersama oleh Kumpulan Ajinomoto (ASV)

ASV melambangkan komitmen kami yang tidak berubah: Dengan pihak berkepentingan dan perniagaan, kami membantu menyelesaikan isu-isu masyarakat, yang membawa kepada penciptaan nilai ekonomi.

Cara Kumpulan Ajinomoto

Nilai bersama dalam kalangan pekerja bagi mengejar misi dan visi kami; pendekatan asas dan sikap dalam menjalankan tugas kami. 

Cipta Nilai Baharu
Semangat Perintis
Sumbangan Sosial
Menghargai Individu

Aset Tidak Ketara

Memfokuskan pelaburan terhadap aset tidak ketara bagi merealisasikan ASV yang terletak di luar sana.

Kami mengkategorikan aset tidak ketara kami, sumber kekuatan, kepada aset manusia, aset teknologi, aset pelanggan dan aset organisasi. Kami kini menumpukan pelaburan pada empat aset tidak ketara ini sambil menggambarkan empat aset ini untuk memperhalusi lagi kekuatan kami.

 

Our thinking

 

Aset manusia merupakan perkara paling penting dalam aset tidak ketara kami. Kekuatan Kumpulan Ajinomoto boleh ditemui dalam aset manusia dengan semangat dan dorongan untuk mencapai Tujuan kami, yang menghasilkan inovasi dengan memadankan teknologi kami dengan isu pelanggan, dan mengekalkan hubungan rapat dengan orang ramai dan budaya dunia. Melangkah ke hadapan, kami akan menjamin dan membangunkan aset manusia yang boleh mencipta nilai yang lebih pelbagai yang menyumbang kepada kesejahteraan orang ramai, masyarakat dan planet kita.

 

Our thinking

 

 

 

Dasar Polisi Kumpulan Ajinomoto

AGP mewakili pandangan bersama secara fundamental dan global yang disertakan dengan kod etika untuk mengawal kegiatan perniagaan Kumpulan kerana ia amat berkaitan dengan pematuhan di setiap negara dan rantau di mana kita beroperasi, peraturan-peraturan antarabangsa mengenai “Isu-isu masyarakat abad ke-21,” dan usaha meneruskan ASV.

Corporate profile video : Get to know the Ajinomoto Group