Pelan Hala Tuju untuk Mengurangkan Pembebasan CO2 dan Jejak Karbon

Roadmap to Reduce CO2 Emission and Carbon Footprint

 

Sejak kebelakangan ini, pembakaran bahan api fosil - minyak, arang batu dan gas asli - untuk menjana elektrik telah membebaskan karbon dioksida yang terperangkap dalam tanah ke atmosfera. Pelepasan CO₂ ini menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh itu, keperluan mendesak untuk sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar adalah penting untuk mengurangkan pelepasan karbon.

Kepentingan mengurangkan pelepasan CO2 dan jejak karbon

Pengurangan CO2 dan jejak karbon sangat penting dalam usaha kolektif kami untuk menangani perubahan iklim dan menjaga kesihatan planet kita. Pembebasan karbon dioksida ke atmosfera, yang terutamanya disebabkan oleh aktiviti manusia seperti membakar bahan api fosil untuk penjanaan tenaga, pengangkutan dan operasi perindustrian, memainkan peranan penting dalam mempergiatkan kesan rumah hijau.

Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyatakan bahawa tindakan manusia telah menyebabkan peningkatan kira-kira 1.5 darjah Celsius dalam purata permukaan suhu global bumi berbanding zaman pra-industri. Walaupun ini mungkin kelihatan seperti peningkatan yang sederhana, ia telah menggerakkan beberapa siri kejadian cuaca ekstrem, peningkatan paras laut dan gangguan dalam ekosistem, yang menimbulkan risiko besar terhadap alam sekitar, ekonomi dan komuniti kita.

Untuk menangani cabaran ini, ianya penting untuk mempertimbangkan sumber tenaga boleh diperbaharui untuk mengurangkan kesan karbon dan pelepasan gas rumah hijau.

Ajinomoto Malaysia Mengambil Inisiatif untuk Mengurangkan Pembebasan CO2

 

Ajinomoto Malaysia is Taking Initiative to Reduce CO2 Emissions

 

Sebagai warga korporat yang bertanggungjawab dan penyokong ESG, Kumpulan Ajinomoto menetapkan visi kumpulan untuk mencapai pengurangan 50% Pembebasan Karbon Dioksida CO2 menjelang TK2025 untuk menggalakkan kelestarian alam sekitar dengan bertindak balas terhadap perubahan iklim dan memastikan kelestarian sumber makanan & pemuliharaan biodiversiti.

Sebagai sebahagian daripada kumpulan, Ajinomoto Malaysia mengambil inisiatif untuk memasang panel solar dan menukar sumber haba kami daripada minyak bahan api kepada gas asli untuk mengurangkan pelepasan CO2 dan jejak karbon. Kilang kami menggunakan Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) melalui panel solar yang membekalkan 4.2MW, 25% daripada tenaga elektrik yang digunakan di seluruh kilang.

Dengan memanfaatkan kuasa matahari yang tiada had, kami dapat menjana tenaga mampan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan elektrik kilang. Inisiatif ini mengurangkan kebergantungan kami pada bahan api fosil dan mengurangkan jejak karbon dengan ketara untuk mencipta masa depan yang lebih hijau.

Related articles