Pembuatan Mampan dengan Tenaga Bersih dan Boleh Diperbaharui

Sustainable Manufacturing with Clean and Renewable Energy

Pada zaman kini, di mana kemampanan merupakan antara kepentingan utama, tenaga boleh diperbaharui telah muncul sebagai penyelesaian praktikal. Pada terasnya, tenaga boleh diperbaharui adalah tenaga yang diperoleh daripada sumber yang boleh diperbaharui secara semula jadi dalam tempoh yang singkat.

Dari kuasa pancaran matahari hingga tenaga kinetik angin, terdapat pelbagai sumber yang masih belum diterokai. Walaupun ia mungkin tidak dapat menggantikan bahan api fosil secara keseluruhannya, tenaga boleh diperbaharui tetap dianggap sebagai elemen penting dalam membendung kesan buruk perubahan iklim.

 

Kelebihan Tenaga Boleh Diperbaharui terhadap Alam Sekitar

Tenaga boleh diperbaharui menawarkan pelbagai kelebihan terhadap alam sekitar yang mendorong penggunaannya yang meluas di seluruh dunia.

  1. Berbeza daripada bahan api fosil yang membebaskan karbon dioksida dan bahan pencemar lain apabila dibakar untuk tenaga, sumber boleh diperbaharui seperti tenaga suria, angin dan kuasa hidro menghasilkan sedikit atau tiada pelepasan langsung semasa penjanaan elektrik.
  2. Sumber tenaga boleh diperbaharui sering dikaitkan dengan penggunaan air yang lebih rendah berbanding pusat janaan kuasa bahan api fosil, yang boleh menjadi sangat penting di kawasan kekurangan air.

 

Aspek Ekonomi dan Sosial Tenaga Boleh Diperbaharui

Tenaga boleh diperbaharui menawarkan kelebihan ekonomi yang ketara yang melampaui pertimbangan terhadap alam sekitar.

  1. Sektor tenaga boleh diperbaharui telah menjadi sumber utama pekerjaan, merangkumi pemasangan, penyelenggaraan, pembuatan, dan penyelidikan dan pembangunan.
  2. Kurang terdedah kepada turun naik pasaran dan ketegangan geopolitik, yang boleh menyebabkan harga tenaga tidak menentu.

Tenaga boleh diperbaharui juga mempunyai pelbagai kesan sosial yang positif, dengan kesihatan awam yang bertambah baik menjadi faedah yang menonjol.

  1. Kos penjagaan kesihatan yang lebih rendah dan peningkatan keseluruhan dalam kesejahteraan awam.
  2. Memupuk kerjasama dengan komuniti tempatan di mana projek ini boleh mewujudkan peluang untuk penglibatan komuniti, pelaburan dan aliran hasil tambahan.

 

Meneroka Tenaga Mampan bersama Ajinomoto Malaysia

image

 

Ajinomoto (Malaysia) Berhad (AMB) telah menunjukkan komitmennya terhadap inisiatif tenaga lestari melalui 'kilang mesra alamnya’ di Bandar Enstek. Sebagai Bangunan Hijau Bertauliah dan warga korporat yang bertanggungjawab, AMB telah mengambil langkah proaktif untuk menangani masalah pemanasan global dan alam sekitar.

Usaha mereka termasuk pengurangan ketara dalam pelepasan Karbon Dioksida (CO2) dengan beralih daripada minyak bahan api kepada gas asli sebagai sumber haba dan memanfaatkan tenaga boleh diperbaharui daripada panel suria. Inisiatif ini selaras dengan strategi kemampanan global Kumpulan Ajinomoto, yang bertujuan untuk menggalakkan kesihatan yang lebih baik, mengurangkan kesan alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan.

Memandang ke depan, kilang baharu AMB bersedia untuk terus menyumbang kepada kelestarian masyarakat dan alam sekitar. Kerjasama dengan pelanggan dan komuniti tempatan di sepanjang keseluruhan rantaian nilai menggariskan komitmen mereka untuk menjadi syarikat makanan yang paling dipercayai dan digemari di Malaysia sambil memajukan usaha kelestarian.

Related articles