Pengurangan Sisa Makanan untuk Meningkatkan Jaminan dan Kemampanan Makanan

food security

Menjelang 2050, populasi global diunjurkan mencecah kira-kira 9 bilion individu, lantas meningkatkan desakan ke atas perkara tersebut. Perubahan iklim dan corak penggunaan sumber telah merumitkan tugas untuk meningkatkan dan mengekalkan kesihatan seluruh dunia.

 

Apakah Jaminan Makanan?

Jaminan makanan merangkumi tanggapan 'memastikan semua individu mempunyai akses yang konsisten kepada makanan yang mencukupi untuk mengekalkan kehidupan yang aktif dan sihat’. Konsep ini melangkaui isu kelaparan dan bukan sahaja merangkumi kehadiran makanan secara fizikal, tetapi juga keupayaan untuk mendapatkannya.

Adalah penting untuk menyedari bahawa walaupun kelaparan boleh disebabkan oleh ketidakjaminan makanan, tidak semua individu yang menghadapi ketidakjaminan makanan mengalami kelaparan. Kelaparan dan ketidakjaminan makanan adalah keadaan kritikal yang membawa kesan yang mendalam terhadap individu, keluarga dan komuniti.

 

Menangani Ketidakjaminan Makanan

Ketidakjaminan makanan berpotensi untuk meningkat di Malaysia, lalu memerlukan langkah proaktif untuk mengurangkan kesannya. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat memberi impak yang ketara:

  • Mengukuhkan Rantaian Bekalan Makanan: Rantaian bekalan makanan Malaysia terdedah kepada gangguan yang berpunca daripada faktor seperti bencana alam dan ketidaktentuan politik. Untuk mengukuhkan rangkaian penting ini, pelaburan dalam infrastruktur kritikal harus dilakukan secara awal untuk memastikan aliran pemakanan yang stabil dan boleh dipercayai.
  • Mengurangkan Sisa Makanan: Isu sisa makanan terus berleluasa di Malaysia, dengan anggaran yang membimbangkan bahawa sehingga 40% daripada pengeluaran makanan negara menjadi sisa. Pengurangan pembaziran boleh dicapai dengan mendidik para pengguna tentang cara penyimpanan dan penyediaan makanan yang betul.
  • Menggalakkan Diet Mampan: Meningkatkan kesedaran di kalangan pengguna tentang kesan ekologi daripada pilihan pemakanan mereka. Ini boleh melibatkan pemberian subsidi untuk makanan berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, serta menggalakkan corak pemakanan lebih sihat yang dapat menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan untuk semua.

 

Ajinomoto Malaysia Menyumbang dalam Produktiviti Makanan dan Penjimatan Sumber Asli

img 1

Ajinomoto Malaysia Berhad (AMB) menerajui usaha dengan memanfaatkan teknologi maju untuk merevolusikan pengeluaran makanan bagi mencapai lebih banyak jaminan makanan dunia pada masa hadapan. AMB mengambil inisiatif untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan menyediakan bekalan makanan yang mampan dengan menggunakan sumber asli secara berkesan.

Penyelesaian ramuan khusus kami mampu menggantikan sebahagian sumber asli (cili, bawang putih, bawang merah, ayam, daging lembu & lain-lain) sambil mengekalkan kualiti produk dan mencapai keberkesanan kos yang mempunyai kesan minimum terhadap kehidupan sosial.

Dengan mengakui peranan penting teknologi dalam menangani cabaran kejaminan makanan global, inisiatif kejaminan makanan AMB adalah bukti dedikasi kami dalam meningkatkan produktiviti dan penggunaan makanan melalui teknologi maju, dan kami mengambil inisiatif untuk memperkasakan ketersediaan item makanan yang berkualiti melalui pengoptimuman proses, pengeluaran yang diperkemaskan serta pengurangan sisa.

Dengan memanfaatkan teknologi maju, AMB menunjukkan bagaimana inovasi, kepintaran dan komitmen kemampanan yang tidak berbelah bahagi dapat mengelakkan masa depan yang diancam dengan ketidakjaminan makanan.

Related articles