Rawatan Sisa Efluen dalam Industri Pembuatan Makanan

 

Dalam proses pembuatan, terdapat aliran air sisa yang mengandungi pelbagai bahan pencemar. Jika tidak dirawat, ia boleh membahayakan ekosistem, badan air dan biodiversiti. Pengurusan air sisa yang mampan menggunakan teknologi canggih dan strategi mesra alam untuk mengendalikan sisa ini, lantas membantu pengeluar makanan mengamalkan amalan mesra alam.

Bagi pengeluar makanan, ini bermakna lebih daripada yang dijangkakan. Pelaksanaan amalan pengurusan air sisa yang mampan boleh menonjolkannya di pasaran, menarik pengguna yang setia dan mementingkan alam sekitar.

 

Bahan Pencemar Khusus dalam Air Sisa Industri Pembuatan Makanan

Air sisa daripada pembuatan makanan boleh mengandungi bahan pencemar yang berbeza, bergantung pada jenis makanan. Antaranya adalah:

  • Permintaan Oksigen Biokimia (BOD): Mengukur keperluan oksigen mikroorganisma untuk memecahkan bahan organik.
  • Permintaan Oksigen Kimia (COD): Mengukur oksigen yang diperlukan untuk bahan organik yang mengoksida secara kimia.
  • Jumlah Pepejal Terampai (TSS): Tolok zarah pepejal terampai, termasuk lemak, minyak, gris dan sisa pembersihan.

 

Risiko Tidak Merawat Air Sisa Industri

Terdapat banyak risiko yang berkaitan dengan tidak merawat air sisa industri. Risiko ini boleh memberi kesan terhadap kesihatan manusia, alam sekitar dan ekonomi.

 

Kesan terhadap Kesihatan Manusia

Penyakit bawaan air

Patogen merebak melalui air yang tercemar, menyebabkan penyakit.

Ketoksikan

Bahan pencemar berbahaya boleh menyebabkan masalah pernafasan, masalah kulit dan kanser.

Pencemaran Nutrien

Nutrien yang berlebihan menyebabkan pembungaan alga berbahaya dan air yang tidak selamat.

 

Kesan terhadap Alam Sekitar

Pencemaran air

Melepaskan air sisa mencemarkan badan air dan memudaratkan hidupan akuatik.

Pencemaran Air Bawah Tanah

Air sisa tercemar menyusup dan mencemari air bawah tanah.

Kerosakan Ekosistem

Sisa buangan yang tidak dirawat mengganggu ekosistem, lantas merosakkan tumbuhan dan haiwan.

 

Kesan terhadap Ekonomi

Kos Penjagaan Kesihatan

Rawatan penyakit bawaan air adalah mahal.

Kos Pembersihan Alam Sekitar

Pemulihan kawasan tercemar memerlukan kos yang tinggi.

Kerosakan Harta Benda

Air sisa yang tidak dirawat merosakkan harta benda.

Kehilangan Pelancongan

Kawasan tercemar menghalang kedatangan pelancong, lantas menjejaskan ekonomi tempatan.

 

Loji Rawatan Air Sisa Ajinomoto Malaysia Berhad

wastewater treatment

 

Rawatan air sisa industri Ajinomoto Malaysia Berhad merupakan langkah penting ke arah pembuatan yang bertanggungjawab. Kemudahannya yang canggih menunjukkan komitmen syarikat ini terhadap alam sekitar, peraturan dan masa depan yang mampan.

Loji Rawatan Air Sisa AMB mengendalikan pelbagai rawatan sisa efluen dengan kaedah yang maju, dengan merawat air sisa secara berkesan yang memenuhi keperluan Piawaian A Kementerian Alam Sekitar dan Air di Malaysia. AMB mengambil inisiatif untuk menggalakkan masa depan yang lebih hijau dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar.

Dengan memberi tumpuan kepada rawatan sisa air yang berkesan, AMB menggalakkan penjagaan alam sekitar dan menetapkan penanda aras untuk pengeluar makanan lain. Usaha ini memacu perubahan positif di seluruh industri, lantas memberikan impak yang ketara melalui proses rawatan air sisanya.

Related articles