Menuju ke Arah Kelestarian Air

global environmental degradation

 

Menjelang tahun 2019, liputan sistem air Malaysia melalui paip telah mencapai 95.9% daripada kawasan isi rumah. Kadar itu turun kepada 84.7% di kawasan luar bandar, menimbulkan persoalan mengenai infrastruktur dan pengurusan air yang kurang digunakan.

Sumber: Kemajuan Malaysia dalam mencapai SDG 6.

Sumber air Malaysia adalah penting untuk usaha pembangunan mampannya, kerana negara menerima purata 3,000 mm hujan setahun. Walaupun data menunjukkan ketersediaan yang banyak, ia menyembunyikan masalah berterusan yang berkaitan dengan kelestarian air.

 

Memahami Kelestarian Air

Kelestarian air adalah konsep yang bertumpu pada dua aspek penting:

  • Ketersediaan: Dimensi ini menjana tahap keyakinan yang konsisten bahawa jumlah air yang tersedia akan memenuhi keperluan aktiviti manusia, walaupun semasa musim kemarau. Ia bertujuan untuk memperlahankan kadar penggunaan yang boleh dikendalikan oleh proses pembaharuan air.
  • Kualiti: Sistem air mesti bergantung pada kriteria kebersihan dan ketulenan terlebih dahulu. Terdapat pelbagai tujuan air digunakan, seperti untuk kegunaan orang ramai, pertanian, perindustrian dan pemeliharaan ekosistem.

 

Kepentingan Kelestarian Air untuk Malaysia

Menjamin pengurusan air yang mampan di Malaysia adalah penting untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi negara, kestabilan sosial dan krisis ekologi global yang berlaku. Mengetahui betapa kompleksnya kekurangan air menunjukkan bahawa kita perlu bekerjasama untuk mencipta rancangan yang komprehensif.

Kesan Ekonomi

Akibat gangguan bekalan air diterjemahkan kepada kerugian ekonomi yang ketara. Perniagaan menghadapi masa henti operasi yang membawa kepada kerugian kewangan yang besar, manakala sektor hartanah melihat susut nilai dalam nilai hartanah di kawasan yang kerap terjejas oleh isu bekalan air.

Pada tahun 2020 sahaja, nilai hartanah RM459,041 juta di Lembah Klang, termasuk kawasan kediaman, komersial dan perindustrian, berisiko akibat gangguan bekalan air yang kerap. Perniagaan, di mana 46% adalah PKS, mengalami kerugian sebanyak RM4,464 juta.

Sumber: Kesan ekonomi gangguan bekalan air dari Sungai Selangor, Malaysia.

Impak Sosial

Tanpa air yang mencukupi, mengekalkan tandas dan sistem kumbahan yang bersih menjadi satu cabaran. Ini secara langsung meningkatkan kelaziman penyakit bawaan air. Penyakit ini boleh menyebabkan dehidrasi teruk, kekurangan zat makanan, dan juga kematian jika tidak dirawat dengan betul.

Krisis air mempunyai implikasi yang mendalam terhadap keselamatan makanan juga. Pertanian menyumbang sebahagian besar kepada penggunaan air tawar di seluruh dunia; oleh itu, kekurangan air mengehadkan produktiviti pertanian dan pengeluaran makanan.

Kesan Alam Sekitar

Air adalah unsur asas bagi semua organisma hidup. Apabila kelestarian air terjejas—melalui pencemaran atau pengekstrakan berlebihan—keseimbangan ekosistem ini boleh terganggu, menyebabkan kesihatan dan kefungsian berkurangan.

Selain itu, perubahan iklim memburukkan lagi cabaran yang berkaitan dengan kelestarian air melalui perubahan dalam corak kerpasan, pencairan lapisan ais yang menyumbang kepada kenaikan paras laut, dan peningkatan kekerapan bencana alam seperti kemarau dan banjir.

 

Penggunaan Air dan Sumber Secara Mampan

industrial mass production creates drinking water

 

Penggunaan air dan sumber di Malaysia secara mampan merangkumi pelbagai pengurusan permintaan, pengurusan bekalan dan strategi perlindungan kualiti air. Usaha ini mengimbangi keperluan air negara, menekankan kepentingan kemampanan.

Pengurusan Permintaan

  1. Teknologi cekap air: Penerimaan Malaysia terhadap teknologi cekap air, khususnya dalam bangunan komersial, mempamerkan komitmen terhadap amalan mampan. Inisiatif hijau mengutamakan kecekapan air, menyumbang kepada pengurangan penggunaan.
  2. Kempen kesedaran awam: Inisiatif seperti kempen Cintai Sungai Kita adalah penting dalam mendidik orang ramai tentang pemuliharaan air. Meningkatkan kesedaran adalah penting dalam memupuk tanggungjawab kolektif untuk penggunaan air yang mampan.

Pengurusan Bekalan

  1. Penuaian air hujan: Menggalakkan penuaian air hujan, terutamanya selepas krisis air 1998, mencerminkan komitmen Malaysia terhadap pengurusan sumber air yang mampan. Amalan ini mengurangkan kekurangan air dengan memanfaatkan air hujan untuk pelbagai tujuan.
  2. Rawatan air kumbahan: Rawatan air kumbahan mewakili pendekatan inovatif kepada pengurusan sumber. Walaupun sudah dilaksanakan, terdapat potensi untuk pembangunan selanjutnya, walaupun tiada rancangan untuk sistem rawatan tertiari.

Melindungi Kualiti Air

  1. Pertanian: Langkah-langkah untuk mencegah pencemaran air daripada pertanian termasuk sistem pengeluaran pertanian utama yang mampan seperti pengurusan pertanian yang optimum, pelupusan sisa yang betul dan teknik landskap yang meminimumkan larian air.
  2. Industri: Di bawah kawalan Jabatan Alam Sekitar (JAS), industri Malaysia mematuhi program Jumlah Beban Harian Maksimum (TMDL), menunjukkan komitmen terhadap kawalan pencemaran air holistik.

 

Ajinomoto Malaysia Bermatlamat untuk Kelestarian Air

future sustainable development framework

 

Ajinomoto Malaysia telah mengorak langkah penting ke arah mempertingkatkan amalan kelestarian air dengan sistem penuaian air hujan yang baru dipasang di loji Bandar Enstek.

Inisiatif ini bukan sahaja menunjukkan visi Ajinomoto Malaysia untuk masa depan yang mampan tetapi juga menunjukkan langkah praktikal ke arah mengurangkan pergantungan kepada air terawat dengan menggunakan air hujan yang dikumpul untuk tujuan landskap.

Selain itu, komitmen untuk mengekalkan kebersihan produk melalui penggunaan air bandar yang dirawat secara eksklusif mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kemampanan dan jaminan kualiti.

Usaha Ajinomoto Malaysia telah membuahkan hasil di loji Kuchai Lama, di mana penggunaan air menampakkan pengurangan yang ketara sebanyak 37.2% pada tahun 2023. Walaupun terdapat sedikit peningkatan dalam intensiti sebanyak 1.5%, ini tidak mengaburi kemajuan keseluruhan yang dicapai ke arah meminimumkan penggunaan air.

Ajinomoto Malaysia kekal teguh dalam perjalanannya untuk meneroka dan melaksanakan inisiatif inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan lagi kecekapan penggunaan air. Melalui tindakan ini, Ajinomoto Malaysia menyumbang secara positif kepada kemampanan pasaran yang dilayaninya.

Related articles